Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Sjöportsterrassen - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Sjöportsterrassen - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
Sophantering och källsortering 

Test tiden för Återvinningspråmen klar.

 

Nu ska projektet göra en utvärdering om det kommer att vara i framtiden också.

Vi behöver inte ta bilen till en återvinningscentral. Nu kommer den till dig – i form av en pråm med containrar som lägger till vid Eriksbergskajen. Projektet ska testas under ett år och sedan utvärderas.

Läs mer om hur hämtningen och insamlingen av avfall påverkas av covid-19 här

Eriksberg blir det kajplats vid Eriksbergstorget, mellan Restaurang Faro och Cafe Italia.

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. På källarplan finns ett sopsug-system där komposterbart, brännbart samt tidningar går att sortera. Övrigt avfall såsom glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar lämnas i en miljöstation på Valskvarnsgatans parkeringplats vid Eriksbergstorget.

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida

 

Envac sopsugningssystem

http://eriksbergssamfallighet.hemsida24.se/samf%C3%A4lligheten/sopsug-(ga-10)/information-och-f%C3%B6rklaring-om-envac-sopsug-8399071

Extra Information gällande Soppåsar och Tidningar

Matavfall

Vi vill informera om att de frukt- och grönsakspåsar i papper som numera finns

att tillgå i de flesta matvarubutiker INTE får användas i vår sopsug, då de inte har

rätt kvalité. Använd enbart våra egna matavfallspåsar med klisterremsa.

Tidningar

Diskussion pågår om att ändra tidningshanteringen till att tidningar ska lämnas

vid Återvinningsstationerna i stället för slängas i sopsugen. Detta på grund av

att mängden tidningar på några år minskat avsevärt. Som ett led i detta

undersöker vi möjligheten att byta ut tidningsfraktionen till att kunna slänga

plast i inkasten istället.

 

Bra Sorteringsguide för avfall

https://www.srvatervinning.se/sorteringsguiden

HEMTEX och I:CO 

I:CO är ett globalt initiativ som med hjälp av ett belöningssystem vill uppmuntra människor att samla ihop och lämna tillbaka uttjänta textilier, kläder och skor - så att materialen produkterna är gjorda av ska få leva vidare. Hemtex sympatiserar varmt med dessa tankar och värderingar, och är det första svenska hemtextilföretaget som inleder ett samarbete med I:CO. Mer information på länken nedan.

https://www.hemtex.se/info/hallbarhet/textilatervinning/

 

 

Brf Sjöportsterrassen
brfsjoportsterrassen.se
Seniorgården  - Möjligheternas boende
www.seniorgarden.se